De Spaanse regio’s vangen bot bij het Grondwettelijk Hof dat het bestaan van de federale solidariteitsbijdrage (vermogensbelasting) bevestigt.

Spaanse vermogensbelasting, een blijvertje ongeacht de inspanningen van de regio's

Eind 2022 introduceerde de Spaanse federale wetgever de solidariteitsbijdrage. Het betreft een nieuwe, directe, persoonlijke en aanvullende belasting bovenop de bestaande (regionale) vermogensbelasting.

Deze nieuwe belasting treft belastingplichtigen met een vermogen dat op 31 december van het gegeven jaar meer dan drie miljoen euro (netto) bedraagt. Deze belastingplichtigen zullen jaarlijks vermogensbelasting verschuldigd zijn. De solidariteitsbijdrage wordt jaarlijks geheven. Voor de regionale vermogensbelasting die elders in Spanje wordt betaald wordt er een tax credit toegestaan.

Voor Spaanse residenten wordt hierbij het wereldwijd vermogen in rekening gebracht.

Voor niet-inwoners zou op basis van het Spaans intern recht alleen het Spaans vermogen meetellen. Het voorbeeld bij uitstek betreft uiteraard Spaans vastgoed.

Eén van de voornaamste gevolgen van deze wetgeving is dat vermogende inwoners van regio’s zoals Madrid en Andalusië waar geen regionale vermogensbelasting geheven wordt, nu ook blootgesteld worden aan de jaarlijkse belasting van hun vermogen. Dit geldt ook voor buitenlandse eigenaars van aanzienlijk Spaans vastgoed in deze regio’s.

Als reactie op deze nieuwe wet werden meerdere procedures ingeleid voor het Grondwettelijk Hof waarbij de vernietiging van de wet gevorderd werd, onder meer omdat deze in strijd zou zijn met de Spaanse bevoegdheidsverdeling en de fiscale autonomie van de individuele regio’s.

Het Grondwettelijke Hof heeft nu uitspraak gedaan over de vorderingen ingeleid door de autonome regio Madrid, Andalusië en Galicië. Hierbij wijst het Hof de vorderingen af en oordeelt dat de nieuwe belasting complementair is aan de regionale vermogensbelasting waardoor er geen inmenging is met de bevoegdheden van de individuele regio’s, des te meer aangezien eventuele regionale vermogensbelasting in mindering gebracht mag worden van de verschuldigde sociale bijdragen op federaal niveau.

Voorlopig ziet het er aldus naar uit dat deze nieuwe vermogensbelasting stand zal houden.

Wat geeft dit in de praktijk:

  • Dit heeft concreet tot gevolg dat Belgische rijksinwoners die in Spanje in belangrijke mate geïnvesteerd hebben een bijkomende vermogensbelasting verschuldigd zijn.
  • Belgen die naar Spanje verhuisd zijn en wiens wereldwijd vermogen meer bedraagt dan drie miljoen euro, zullen ook aan deze bijkomende belasting onderworpen worden ongeacht de regio waar ze woonachtig zijn.