Privacy

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt, lichten wij toe hoe wij met deze informatie omgaan en welke uw rechten zijn in dat verband. 

Wij kunnen deze verklaring in de toekomst wijzigen, bijvoorbeeld indien wij nieuwe functies aan onze website toevoegen die de verwerking van persoonsgegevens vereisen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe doen wij dit? 

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u zelf bewust aan ons doorgeeft (zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer), bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen. 

Daarnaast kunnen wij via onze website automatisch indirecte persoonsgegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u op onze website heeft bezocht, de browser die u gebruikt en het tijdstip en de duur van uw bezoek. 

Wij maken hiervoor onder meer gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan een website op uw computer of toestel worden opgeslagen. Zij laten ons toe statistieken over het gebruik van onze website te verkrijgen en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren. U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar dit kan tot gevolg hebben dat de website niet meer correct functioneert.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de advocaten die van het kantoor deel uitmaken en voor de IT-partners waar het kantoor mee samenwerkt voor het beheer van de website. Wij gebruiken ook software van een externe dienstverlener. Hierdoor is het mogelijk dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Deze dienstverlener is evenwel onderworpen aan het EU-US privacy shield, dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij geven uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming door aan andere partijen, behalve indien wij hiertoe deontologisch, wettelijk of gerechtelijk verplicht zouden zijn. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wij zijn bovendien onderworpen aan het deontologische beroepsgeheim van advocaten, zodat wij uw gegevens steeds met de grootste discretie behandelen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een rechtzetting te vragen of de gegevens te laten wissen. U heeft ook het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u te allen tijde deze toestemming intrekken door ons te contacteren. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u ons contacteren via info@legacy-advocaten.be. Hierbij vragen wij om een bewijs van uw identiteit, om te vermijden dat uw gegevens in verkeerde handen terechtkomen.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, te bereiken via commission@privacycommission.be.