Internationale vermogensplanning

Globalisering heeft een aanzienlijke invloed gehad op de mobiliteit van mensen en de Belgen vormen geen uitzondering. De toegenomen connectiviteit tussen landen en culturen heeft ertoe geleid dat een groeiend aantal Belgen buitenlandse aanknopingspunten heeft in zijn vermogenssamenstelling of familiale relaties.

Internationale vermogensplanning

De puzzel van de vermogensplanning wordt nog complexer indien er aanknopingspunten zijn met andere landen. In deze dossiers is het essentieel om een grondige kennis te hebben van de fiscale en civiele regels in alle betrokken jurisdicties.