Levensverzekeringen

De beleggingsverzekering werd bij haar ontstaan voornamelijk aangeboden als een alternatief beleggingsinstrument. Gaandeweg werd zij (ook) een instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.

Verzekeringen en successieplanning

Het gebruik van een levensverzekering voor vermogensoverdracht en successieplanning vereist een grondige kennis van de toepasselijke regels inzake erf- en schenkbelasting alsook van de standpunten van de bevoegde belastingdiensten. Wij maken u graag wegwijs door dit kluwen aan fiscale bepalingen.