Basisopleiding successieplanning

Na een grondige analyse van het wettelijk erfrecht focust de docent op de van toepassing zijnde fiscale context inclusief tarieven en gunstmaatregelen. Er wordt vervolgens uitgebreid stilgestaan bij diverse technieken van vermogensplanning. Meer dan 85 thema’s worden onder de loupe genomen waaronder schenkingen (geldsommen, financiële instrumenten, onroerende goederen, aandelen,….), handgiften, private stichtingen, de Nederlandse STAK, de maatschap, het testament, de levensverzekering, enz. Ook de standpunten van de federale overheid en van VLABEL worden toegelicht.