De aangifte van nalatenschap

De inhoud van de cursus is zorgvuldig samengesteld om een diepgaand inzicht te verschaffen in diverse onderwerpen waaronder algemene zaken omtrent nalatenschapsaangifte, de rol en positie van de overledene, erfgenamen, legatarissen en begiftigden, de woonplaatskeuze, wilsbeschikkingen en erfovereenkomsten. Daarnaast wordt er specifieke aandacht besteed aan vermogensbeheer, fiscaal vermogen, schenkingen en de basisprincipes en gunstregelingen binnen de erfbelasting.